top of page

Mbrojtja e të dhënave dhe termat dhe kushtet
(Versioni origjinal në gjuhën gjermane: Nëse ndonjë gjë është e paqartë, versioni gjerman merret si referencë)

0. Prezantimi

Si ofruesi i faqes në internet dhe ofruesi i shërbimit, Fokus Strategie GmbH përpunon të dhënat që mblidhen kur vizitoni këtë faqe në internet ose kur përdorni përmbajtjen e ngulitur përmes mediave të ndryshme sociale (LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram). Ofertat e lartpërmendura më poshtë do të quhen "prani në internet". Ju mund të gjeni më shumë informacion në lidhje me Fokus Strategie GmbH ose në lidhje me pronarin individual Flamur Shala nën Imprint dhe nën titullin Historia.
Meqenëse mbrojtja e të dhënave tuaja personale është e rëndësishme për ne, ne e trajtojmë atë me kujdesin më të madh dhe në përputhje me dispozitat ligjore të ligjit për mbrojtjen e të dhënave. Metodat që ne përdorim për të përpunuar të dhënat tuaja përshkruhen më poshtë.

1. Pronari i mbledhjes së të dhënave

Pronari i mbledhjes së të dhënave është Fokus Strategie GmbH, c/o Flamur Shala, Grendel(strasse) 19, 6004 Lucern, Zvicer. Fokus Strategie GmbH vendos për përdorimin dhe praninë në internet të ofruar.

2. Të dhënat e mbledhura

Prania në internet e Fokus Strategie GmbH mund të përdoret pa zbuluar të dhëna personale. Fokus Strategie GmbH mbështetet në softuer të integruar të analizave të internetit nga ofruesit e palëve të treta (ndërtuesi i faqes në internet, motori i kërkimit, media sociale). Të dhënat e zakonshme mblidhen, vlerësohen dhe përpunohen në një formë të grumbulluar. Duke përdorur praninë në internet të Fokus Strategie GmbH, ju pranoni mbledhjen, përdorimin dhe zbulimin e të dhënave të tilla. Të dhënat do të përdoren në përputhje me dispozitat e kësaj deklarate për mbrojtjen e të dhënave.

 

Nëse vendosni të regjistroheni, do t'ju kërkohet të regjistroheni. E tëra që kërkohet këtu është adresa juaj e postës elektronike në mënyrë që të mund të ushtroni të drejtën tuaj për të botuar nëse është e nevojshme. Fokus Strategie GmbH kontrollon vetëm nëse adresa e postës elektronike që keni dhënë ka edhe një pagesë pajtimi. Të dhënat tuaja të pagesës nuk do të shikohen ose përpunohen nga Fokus Strategie GmbH. Detajet e pagesës suaj do të përpunohen nga Wix Payments. Fokus Strategie GmbH nuk ka qasje në Pagesat Wix.

Oferta e abonementit per të drejtën për të botuar emrin dhe mbiemrin në faqen e internetit u drejtohet vetëm personave që banojnë në Zvicër.

Web serveri ynë regjistron automatikisht thirrjet në një skedar të përkohshëm regjistri. Ky skedar regjistri arrihet vetëm përmes softuerit të integruar të analizës në internet nga ofruesit e palëve të treta (Google Analytics) dhe vlerësohet në mënyrë anonime nga Focus Strategy GmbH. Ndër të tjera, të dhënat e mëposhtme specifike të përdoruesit regjistrohen dhe vlerësohen:

Blerja: kanali i hyrjes, burimi i hyrjes

Karakteristikat demografike: vendi, qyteti, gjuha

Të dhëna teknike: kategoria e pajisjes, sistemi operativ, rezolucioni i ekranit, shfletuesi, informacioni i telefonit celular

Sjellja: pamjet e faqeve, që qëndrojnë në faqet përkatëse, seancat në internet, shpejtësia e kërcimit.

Të dhënat e regjistruara shqyrtohen vetëm duke përdorur softuerin e integruar të analizave të palëve të treta. Këto të dhëna janë të nevojshme për të kontrolluar se cila përmbajtje e videos është më e popullarizuar. Cookies përdoren gjithashtu për këtë. Adresat IP anonimohen menjëherë nga Google Analytics dhe përdoren vetëm atëherë për qëllime analize.

3. Përdorimi i të dhënave

Ne përdorim të dhënat për të optimizuar përmbajtjen. Të dhënat e mbledhura regjistrohen automatikisht në mënyrë që të krijoni një lidhje me praninë tonë në internet, për të ruajtur sigurinë e sistemit, për të përmirësuar mirëdashësinë e përdoruesit dhe për të optimizuar përmbajtjen. Ne gjithashtu përdorim të dhënat tuaja për të rritur sigurinë e faqes në internet dhe për të parandaluar mashtrimet.

Abonentë të referuar:

Abonuesi pajtohet për përpunimin e mëtejshëm të të dhënave në rastin e ndërmjetësimit nga palët e treta. Në mënyrë që Fokus Strategie GmbH të shpërblejë një agjenci për agjencitë me 50% në agjencinë përkatëse, kërkohet komunikimi me email te drejtuar te Flamur Shala në adresën fokusstrategie@gmail.com nga abonuesi. Fokus Strategie GmbH përpunon dhe shkëmben informacione mbi statusin e abonuesit me agjencinë. Në mënyrë që të caktohet saktë një ndermjetesim, kërkohet informacion në lidhje me agjencin. Ju lutemi jepni informacionin e mëposhtëm në lidhje me agjencinë e cila ju ka ndermjetesuar ju më e-mail: [Emri i Kompanisë], [Rruga dhe numri], [Kodi postar dhe qyteti], [Shteti], UID [numri i UID]. Në rastin ideal, duhet të merrni edhe në kopje agjencinë.

4. Nderprerja e abonementit

Nëse nuk doni më të drejtën për të publikuar emrin tuaj në URL https://www.fokus-strategy.ch/hall-of-fame, ju mund të kërkoni që pajtimi juaj të anulohet në çdo kohë. Për arsye teknike, unë do të doja të theksoja se përfundimi do të kryhet vetëm pas 24 orësh. Ju mund të paraqisni modelin e mëposhtëm për të anuluar pajtimin tuaj me email. Ju lutemi plotësoni fushat e shënuara në kllapa me informacionin përkatës. Shënim: kjo përfundon vetëm pajtimin tuaj. Informacioni juaj i kontaktit (emri, mbiemri dhe adresa e postës elektronike do të ruhen akoma. Informacione të mëtejshme mbi të drejtat tuaja si qytetar i BE-së mund të gjenden në pikën 7. GDPR.

 

I nderuar Z. Flamur Shala

 

Me këtë anuloj abonementin tim me email në datën më të hershme të mundshme. Ju lutem më dërgoni një konfirmim të ndërprerjes në ditët në vijim. Faleminderit paraprakisht!

 

Përshëndetje

 

[Emri Mbiemri]

[Adresa e postës elektronike]

A dëshironi jo vetëm të anuloni abonementin, por edhe të anuloni pagesën e fundit? Unë ju jap 24 orë për të anuluar pagesën e fundit. Përdorni modelin e mëposhtëm për këtë:

 

I nderuar Z. Flamur Shala

 

Me këtë anuloj pajtimin që sapo përfundova me email. Ju lutemi dërgoni konfirmimin e duhur. Faleminderit paraprakisht!

 

Përshëndetje

 

[Emri Mbiemri]

[Adresa e postës elektronike]

5. Përdorimi i cookies

Kështu që ne mund të përmirësojmë praninë tonë në internet, ne përdorim cookies për të ndjekur sjelljen tuaj të përdoruesit. Ne përdorim cookies të palëve të treta për këtë. Ne nuk mund të nxjerrim ndonjë konkluzion në lidhje me individët. Possibleshtë e mundur që informacioni i gjeneruar t'i komunikohet një serveri jashtë vendit. Këto dhe cilësimet e tjera mund t'i parandaloni nën cilësimet e softuerit të shfletuesit tuaj. Nëse hapni "Shikoni informacionin e faqes" pranë adresës së internetit, ju mund të shihni se cilat cookies janë përdorur kur keni vizituar faqen e internetit.

6. Mediat sociale

Fokus Strategie GmbH përdor funksione të ndarjes nga LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook dhe Instagram në nën-faqe të ndryshme. Përveç kësaj, lidhjet sigurohen drejtpërdrejt në faqe të tilla si radio dhe televizioni zviceran.

7. DSGVO / GDPR

Si një qytetar i BE-së, sipas Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave të BE-së (GDPR), ju keni të drejtë të kërkoni informacion në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja personale në çdo kohë dhe mund të kërkoni fshirjen e parevokueshme të këtyre të dhënave.

 

Të dhënat tuaja do të menaxhohen nga Fokus Strategie GmbH në Zvicër. Shënim: Kjo faqe në internet është krijuar përmes Wix.com. Për kushtet e ruajtjes së Wix.com, ju lutemi lexoni udhëzimet për mbrojtjen e të dhënave të Wix.com.

bottom of page