top of page

Abonim

Zgjidhni pajtimin sipas zgjedhjes suaj. Kjo do t'ju konfirmohet në mënyrë elektronike menjëherë. Në varësi të pajtimit, emri juaj mund të pozicionohet në një pozitë më të lartë në www.fokus-strategie.ch/hall-of-fame. Me pajtimin fitoni të drejtën për të publikuar emrin tuaj. Për këtë ju duhet të dërgoni një kërkesë përkatëse me email në Flamur Shala (përqendrohuni në fokusstrategie@gmail.com). Ju e keni këtë të drejtë për sa kohë që keni një pajtim të vlefshëm.

Shënim: Oferta u drejtohet vetëm njerëzve që banojnë në Zvicër. Shtetet e tjera do të ndjekin së shpejti.

Wähle Dein Abo

 • Matematika small

  10CHF
  Every month
  Recht auf Publikation Deines Namen auf #halloffame small.
   
  • Mit einem Abo erwirbst Du das Recht zur Namenspublikation.
  • Publikation erfolgt per E-Mail Anfrage.
  • Fordere Dein Recht über fokusstrategie@gmail.com ein.
  • Fordere Dein Recht mit Deiner Login E-Mail Adresse ein.
  • URL der Publikation: www.fokus-strategie.ch/hall-of-fame
  • "small" wird unten auf der Seite veröffentlicht.
  • Das Recht zur Publikation erlischt mit auslaufen des Abos.
  • ALLGEMEIN: Lektionen nur in albanischer Sprache vorhanden.
  • Die Planlaufzeit läuft bis zum einreichen der Kündigung.
  • Abo Kündigung jederzeit möglich: siehe AGB Punkt 4.
  • DSGVO/GDPR: siehe AGB Punkt 7.
 • Matematika medium

  50CHF
  Every month
  Recht auf Publikation Deines Namen auf #halloffame medium.
   
  • Mit einem Abo erwirbst Du das Recht zur Namenspublikation.
  • Publikation erfolgt per E-Mail Anfrage.
  • Fordere Dein Recht über fokusstrategie@gmail.com ein.
  • Fordere Dein Recht mit Deiner Login E-Mail Adresse ein.
  • URL der Publikation: www.fokus-strategie.ch/hall-of-fame
  • "medium" wird auf Seitenmitte veröffentlicht.
  • Das Recht zur Publikation erlischt mit auslaufen des Abos.
  • ALLGEMEIN: Lektionen nur in albanischer Sprache vorhanden.
  • Die Planlaufzeit läuft bis zum einreichen der Kündigung.
  • Abo Kündigung jederzeit möglich: siehe AGB Punkt 4.
  • DSGVO/GDPR: siehe AGB Punkt 7.
 • Matematika large

  100CHF
  Every month
  Recht auf Publikation Deines Namen auf #halloffame large.
   
  • Mit einem Abo erwirbst Du das Recht zur Namenspublikation.
  • Publikation erfolgt per E-Mail Anfrage.
  • Fordere Dein Recht über fokusstrategie@gmail.com ein.
  • Fordere Dein Recht mit Deiner Login E-Mail Adresse ein.
  • URL der Publikation: www.fokus-strategie.ch/hall-of-fame
  • "large" wird oben auf der Seite veröffentlicht.
  • Das Recht zur Publikation erlischt mit auslaufen des Abos.
  • ALLGEMEIN: Lektionen nur in albanischer Sprache vorhanden.
  • Die Planlaufzeit läuft bis zum einreichen der Kündigung.
  • Abo Kündigung jederzeit möglich: siehe AGB Punkt 4.
  • DSGVO/GDPR: siehe AGB Punkt 7.

Emrat në URL https://www.fokus-strategie.ch/hall-of-fame botohen me kërkesë të abonuesit *. Me një abo, blerësi fiton të drejtën të publikojë emrin . Kjo e drejtë mund të kërkohet me email, ku adresa e emailit duhet të përputhet me emailin e paguesit te abonentit. Për ta bërë këtë, ju lutemi dërgoni një e-mail në fokusstrategie@gmail.com. E drejta për botim skadon me përfundimin e abonementit. Afati i planit të abonementit vazhdon deri në dorëzimin e përfundimit (shih pikën 4. Përfundimi i pajtimit i termave dhe kushteve).
Lexoni rregulloret për mbrojtjen e të dhënave dhe termat dhe kushtet e përgjithshme në https:www.fokus-strategie.ch/agb. Si qytetar i BE-së, shihni pikën 7 për më shumë informacion mbi Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave.

* Për arsye të lexueshmërisë, forma femërore u zgjodh në tekst, megjithatë informacioni lidhet me anëtarët e të dy gjinive.

bottom of page