top of page

Abonim

Zgjidhni pajtimin sipas zgjedhjes suaj. Kjo do t'ju konfirmohet në mënyrë elektronike menjëherë. Në varësi të pajtimit, emri juaj mund të pozicionohet në një pozitë më të lartë në www.fokus-strategie.ch/hall-of-fame. Me pajtimin fitoni të drejtën për të publikuar emrin tuaj. Për këtë ju duhet të dërgoni një kërkesë përkatëse me email në Flamur Shala (përqendrohuni në fokusstrategie@gmail.com). Ju e keni këtë të drejtë për sa kohë që keni një pajtim të vlefshëm.

Shënim: Oferta u drejtohet vetëm njerëzve që banojnë në Zvicër. Shtetet e tjera do të ndjekin së shpejti.